UA-64625103-1

Bel ons nu

Home » Informatie » Praktijkexamen en je rijbewijs

Praktijkexamen en je rijbewijs

PRAKTIJKEXAMEN EN JE RIJBEWIJS

Hieronder kun je wat meer informatie krijgen. Als je nog vragen hebt, bel gerust.

HET VERNIEUWDE PRAKTIJK EXAMEN

Om praktijkexamen te mogen doen moet je eerst in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal achttien jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen.

HET VERNIEUWDE PRAKTIJK EXAMEN
(per 1 april 2008)

De opleiding en het rijexamen zijn gebaseerd om een bestuurder af te leveren die zelfstandig keuzes maakt, zelfstandig handelt en naast zijn eigen veiligheid ook die van andere verkeersdeelnemers in acht neemt en milieubewust rijdt. Het vernieuwde rijexamen zal voor de leerling, rij-instructeur en examinator moderner, leuker en spannender zijn.

De leerling wordt benaderd op een volwassen manier en tijdens het rijexamen meerdere malen zelfstandige keuzes mag, en zelfs moet maken. De bedoeling van het vernieuwde rijexamen is om na te gaan of de leerling in staat is zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid om de juiste, veilige beslissingen te nemen bij het rijden van een route.

Korte samenvatting:

Zelfstandig route rijden:
Naar een oriëntatiepunt rijden.
Met behulp van een navigatiesysteem rijden.
Rijden op basis van een cluster van opdrachten (minimaal twee maximaal vijf opdrachten).

Milieubewust rijden:
Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen de 2000 en 2500 toeren.
Rij zo veel mogelijk met een gelijkmatige snelheid en een laag toerental in een zo hoog mogelijke versnelling.
Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op het overige verkeer.
Zie je dat je snelheid moet minderen of stoppen voor een verkeerslicht laat dan tijdig gas los en laat de auto in de versnelling van dat moment uitrollen.
Zet ook de motor af bij korte stops langer dan 1 minuut.

Zelfstandig uitgevoerde (productieve)
bijzondere manoeuvres:
Omkeeropdracht: door middel van een bijzondere verrichting weer de andere kant op rijden.
Zelf kiezen welke bijzondere verrichting het meest geschikt is voor die situatie.
Parkeeropdracht: zo dicht mogelijk bij de ingang van de supermarkt parkeren of zo dicht mogelijk bij een huis parkeren. Zelf kiezen op welke manier.
Stopopdracht: Vooruit file parkeren kan zowel aan de rechter als aan de linkerzijde van de rijbaan achter een auto.De auto zodanig parkeren zodat je nog net weer weg kan rijden. (zonder eerst een stuk achteruit te rijden)
Hellingproef kan steekproefsgewijs worden gevraagd.

Toetsing van gevaarherkenning:

Nadat je langs een verkeerssituatie bent gereden word je gevraagd waar je op moest letten.

Zelfreflectie:
Leerling beoordeelt zijn eigen prestaties vooraf, achteraf wordt gekeken of het in verhouding is met hoe de leerling heeft gereden tijdens de rijles of rijexamen.

VERKLARING VAN RIJVAARDIGHEID

Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, verstrekt het CBR een Verklaring van rijvaardigheid.

VERKLARING VAN GESCHIKTHEID

Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, verstrekt het CBR een Verklaring van geschiktheid.

JE RIJBEWIJS

Je rijbewijsdocument krijg je niet van het CBR; dat verstrekt de gemeente waar je woont. Voorwaarde is wel dat je Verklaringen van rijvaardigheid en geschiktheid geregistreerd staan in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB).

Enjoy this blog? Please spread the word :)